Kort nieuws

De Nicolaas Beetsstraat in het oranje.
De Nicolaas Beetsstraat in het oranje.
Da Costastraat.
Da Costastraat.

Op dinsdag 25 mei is er een inspraakavond geweest over het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegterrein West. De gemeente en architecten hebben verteld over de plannen. Het plan Haagwegterrein West behelst de woningen “In de Hoven”, die nu al gebouwd worden en een woontoren tussen het Toussaintpark en de spoorweg Leiden –Utrecht. Als naam voor deze 37 meter hoge woontoren is “De Verleijding” gekozen. De flat zal bereikbaar zijn vanuit de Lucebertstraat (deze straat wordt in het verlengde van de Kneppelhoutstraat aangelegd). In het plan is ook een fietspad van de Potgieterlaan naar het Kiljanpad opgenomen. De Belangenvereniging Haagwegkwartier zal aangeven bezwaar te maken tegen de hoogte van deze flat van 11 verdiepingen. Binnenkort meer nieuws op deze website.U kunt zelf ook tot 7 juni uw bezwaar tegen dit plan indienen bij de gemeente. Het plan ligt nog ter inzage bij de speeltuin.

De Stadskrant van 28 mei meldt, dat de bewoners van De Genestetstraat C-1000 bonnen hebben gewonnen om op 29 mei een klimaatstraatfeest te organiseren. Wie weet hier meer van? Brief Klimaatfeest

logo Belangenvereniging

De Beheercommissie, die ervoor moet zorgen dat het Convenant uitgevoerd wordt, is samengesteld. Namens de Belangenvereniging Haagwegkwartier nemen Tom Gunther, Marjolijn Heijboer en indien gewenst een derde bestuurslid deel aan de vergaderingen. Namens de gemeente zijn dit Wim van der Hoeven, Petra Tempelaars, Antje Ras en Sjaak van Rijn. Ook Sjuul Paauw (van Libertas) en André van Dijk (de veiligheidscoördinator) nemen deel aan dit overleg. Indien gewenst kunnen ook de wijkconsulenten van Portaal en De Sleutels en de wijkagent hierbij aanschuiven.

In september wil de Belangenvereniging Haagwegkwartier weer een schoonmaakactie organiseren. Wie wil mee helpen met de organisatie? We zoeken ook nog mensen, die het leuk vinden om iets te eten klaar te maken. Aanmelden kan bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl

Zoals u hebt kunnen lezen op de website, is onze buurt vertegenwoordigd in de ideeëngroep Rijnlandroute.

Op zaterdag 19 juni zal het opleverfeest van de nieuwe woningen van De Sleutels zijn.Op 19 juni is het ook de dag van de speeltuin en is de speeltuin gratis toegankelijk. Er is blijkbaar ook een voetbalwedstrijd op 19 juni. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Meer nieuws volgt.

Bram Peper, een inwoner van onze buurt, heeft een lintje ontvangen. Bram Peper heeft drie volle termijnen deel uitgemaakt van de gemeenteraad. De redactie feliciteert Bram Peper met deze onderscheiding.

  • Meneer Peper

De nacht van Westerkwartier is opnieuw uitgesteld vanwege het slechte weer. Binnenkort meer nieuws hierover op de website.

Activiteitenprogramma Rijn en Vliet juni 2010

Reacties

reacties