KORT NIEUWS

 

bord parkeerautomaat

Betaald parkeren.

De informatieavond op 18 september is goed bezocht. Wethouder Robert Strijk opende de avond en kreeg veel vragen over dit plan. Aangezien  de wethouder naar de raadsvergadering moest, werd de avond verder geleid door een ambtenaar, Durk Jellema. 

In het kort komt het plan op het volgende neer:

In een groot deel van de stad wordt betaald parkeren ingevoerd. Bewoners kunnen voor 1 tot 3 auto’s vergunningen aanvragen. Dit gaat  waarschijnlijk 50 euro per jaar kosten. Bewoners kunnen maximaal 50 kraskaarten aanschaffen voor bezoekers. Deze kraskaarten gaan 2 euro  per stuk kosten en zijn 4 uur geldig. Overige bezoekers moeten betalen bij parkeerautomaten.

Het doel van dit plan is om vreemd parkeerders te weren, zodat er meer parkeerplaatsen voor bewoners beschikbaar zijn.

Op 25 september is het mogelijk om uw mening  kenbaar te maken bij de commissie Leefbaarheid na aanmelding bij de griffie.

Op het aanwijzingsbesluit en het verkeersbesluit kunnen in het najaar van 2014 zienswijzen ingediend worden. Hierna zal begin 2015 het uitvoeringsbesluit verschijnen.

Het parkeerplan zal gefaseerd worden ingevoerd. Naar verwachting zal in de zomer van 2015 het betaald parkeren ingevoerd worden in zone B.

zie ook leiden.nl/parkeerinfo

Sportvelden.

logo gemeente leidenDe gemeente Leiden heeft op 16 september een persbericht over de noordelijke sportvelden gepubliceerd. In dit bericht wordt gemeld dat in 2015 gestart wordt met de bouw van 200 woningen. Deze woningen worden gebouwd door Amvest. Er zullen koop-en huurwoningen gebouwd worden. Het gaat om eensgezinswoningen en appartementen.

 

Reacties

reacties