Kort nieuws

Schrijverspark.
Zaterdag 23 maart, een week later dan gepland, zijn zes bomen overgeplant. Binnenkort wordt begonnen met de herinrichting van het park.


 

 

 

 

 

 

Water in kruipruimtes.

De Sleutels heeft na klachten van bewoners uit de De Genestetststraat een aantal kruipruimtes laten leegpompen. Dit bleek onbegonnen werk. Na het wegpompen van 20 kubieke meter is men gestopt. Blijkbaar is er sprake van grondwater. De Sleutels bericht dat dit hoge grondwaterpeil geen kwaad kan voor de nieuwbouwwoningen. De vloeren zijn vocht- en luchtdicht, zodat er geen vocht-of stankproblemen kunnen ontstaan. Op verzoek wordt het kruipluik dicht gekit.

Blauwe zone.

De gemeente evalueert op dit moment de proef met de blauwe parkeerzones. De verantwoordelijke wethouder, Robert Strijk, zal met een voorstel komen voor parkeerbeleid na de proef. Naast een enquête en tellingen organiseert de gemeente op 8 april een wijkconsultatie.  Wijk-en buurtorganisaties die actief zijn in de wijken in en rondom de binnenstad en het stationsgebied zijn door de wethouder uitgenodigd. Bestuursleden van Belangenvereniging Haagwegkwartier zullen aanwezig zijn.

 

Reacties

reacties