KORT NIEUWS

Heeft  u deze sticker op de wijkcontainer al gezien? Onze buurt wordt nog mooier en schoner als iedereen zich hieraan houdt. 

Herinrichting.

Van de gemeente heeft de Belangenvereniging Haagwegkwartier  bericht ontvangen, dat het de bedoeling is om op 8 maart te starten met de kap van de bomen in het parkje en in de Da Costastraat. De verwachting is dat het parkje voor de zomer klaar is. Het is nog niet duidelijk of de nieuwe bomen dan  al geplant zijn in verband met het plantseizoen. Zo niet dan zullen de nieuwe bomen in oktober/november geplant worden. Over de herinrichting van het parkje ontvangen de buurtbewoners nog een brief.

Rioolrenovatie in een deel van het Haagwegkwartier.

In de periode van 15 februari tot en met 1 maart vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in het gebied tussen de De Genestetstraat, Potgieterlaan en de Oltmanstraat. In dit gebied worden een aantal kruisingen afgesloten. Hopelijk lukt het om dit karwei in twee weken te klaren, zodat de overlast (afgesloten kruisingen, minder parkeerplekken) beperkt blijft.

Verkeerslicht Haagweg/Da Costastraat.

Naar aanleiding van de brief van een bewoonster op de website is navraag gedaan bij de gemeente. Het plaatsen van camera’s blijkt geen taak van de gemeente te zijn, maar van het Openbaar Ministerie. De gemeenteambtenaar zal wel uitzoeken hoe de procedure is ten aanzien van het aandragen van locaties voor camera’s. Wellicht zijn er andere mogelijkheden om deze gevaarlijke situatie te verbeteren. Heeft u een idee? We horen het graag. (inloggen op de website, op het cijfer links drukken en uw idee achterlaten of een mailtje naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl).

Renovatie woningen rondom de speeltuin.

Het is nog niet duidelijk of de renovatie door zal gaan en zo ja wanneer. Woningbouwcorporaties ondervinden de gevolgen van de crisis. Zo gauw wij meer weten, hoort u het.

Reacties

reacties