KORT NIEUWS

Inspreken in de Raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid.

Op 30 oktober zal Tom Gunther, voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier, gebruik maken van de mogelijkheid om in te spreken. Tom zal de parkeerproblematiek in de buurt bespreken en vragen om een blauwe zone. Deze vergadering begint om 16.00 uur . Iedereen kan deze vergadering bijwonen. Melden bij de portier in het stadhuis.

Woningen rondom de speeltuin

Portaal meldt in nieuwsbrief 8 dat de verwachting is dat de renovatie van deze woningen kan starten in het najaar van 2013. De bewoners hoeven hun woningen niet uit. Nieuwsbrief 8 Ter Haarkade

Wijkontwikkelingsplan  Zuidwest.

Op 25 oktober was er een bijeenkomst in de kantine van FC Boshuizen voor oud-deelnemers aan de besprekingen over het Wijkontwikkelingsplan Zuidwest (WOP). De deelnemers werden door wethouder Pieter van Woensel en door Petra Tempelaar bedankt voor hun inzet.   Laatste nieuwsbrief WOP ZW

Herinrichting.

Inmiddels is bekend, dat met de herinrichting begonnen zal worden met de inrichting van het  Schrijverspark aan de Toussaintkade.

Hierna volgt de rest van de buurt. De gemeente is op dit moment bezig met bestektekeningen en onderzoekt waar eventuele ondergrondse containers geplaatst kunnen worden.

 

 

 

Reacties

reacties