KORT NIEUWS

Herinrichting.

Donderdag 13 september is het herinrichtingsplan openbare ruimte Haagwegkwartier Noord goedgekeurd door de gemeenteraad. In het plan is ervoor gekozen om de parkeerplaatsen aan de  Potgieterlaan en de Toussaintkade aan de huizenzijde in te richten. Een motie om hiervan af te zien, haalde het niet. Wel heeft wethouder Van Woensel toegezegd om te bekijken of het herinrichtingsplan zo aangepast kan worden, dat kinderen op de verbredingen van de stoep in de Da Costastraat kunnen blijven spelen en veilig kunnen oversteken.

Nu het plan goedgekeurd is, kan het plan aanbesteed en uitgevoerd worden. De verwachting is dat  in het voorjaar 2013 begonnen kan worden.

 

Wandeling met de wethouder door de buurt.

Vorige week is door bestuursleden van de Belangenvereniging Haagwegkwartier met wethouder Pieter van Woensel en Petra Tempelaar, projectmedewerker van de gemeente Leiden, een wandeling door de buurt gemaakt. Dit naar aanleiding van de 10-puntenlijst. De meeste punten van de lijst zijn uitgevoerd of in gang gezet. Zo zijn verwaarloosde boten uit de groenstrook van de Potgieterlaan verwijderd. Er wordt uitgezocht of gezonken bootjes kunnen worden verwijderd. Ook zijn overbodige borden van de bouw verwijderd. De berenklauw is weggehaald en onkruid verwijderd. Er is uitgezocht wanneer de Spoorweghavenbrug wordt opgeknapt (onderzoek in 2012, renovatie in 2014). De bouwketen en bouwmaterialen zijn weggehaald.

De wethouder heeft in bovengenoemde vergadering toegezegd te onderzoeken of de groenstrook aan de Potgieterlaan ook heringericht kan worden naar aanleiding van deze wandeling.  De parkeerdruk is weer besproken. Helaas zit parkeren niet in de portefeuille van deze wethouder.

Parkeerzone. 

Inmiddels zijn de parkeervakken aangegeven.  Het is duidelijk dat er hierdoor minder parkeerplekken zijn. De parkeerdruk was al groot en wordt nu nog groter. Veel mensen hebben hun zorgen en boosheid aan de Belangenvereniging laten weten. Binnenkort hoort u  meer van de Belangenvereniging.

 

Reacties

reacties