KORT NIEUWS

Herinrichting

Donderdag 30 augustus om 21.30 uur wordt het uitvoeringsbesluit Herinrichting in de raadscommissie Ruimte en Regio besproken. Ter voorbereiding hebben afgelopen vrijdag een aantal raadsleden de buurt bezocht. Zij hebben met buurtbewoners over een aantal knelpunten gesproken. In deze vergadering wordt onder meer het te verlenen krediet besproken.

Eenrichtingsverkeer en instellen van een parkeerverbodzone

De gemeente heeft huis-aan-huis een brief bezorgd over de wijzigingen in de verkeerscirculatie. Dit verkeersbesluit heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties op binnen gekomen. Waarschijnlijk omdat niemand dit gezien heeft. Ook de Belangenvereniging is niet op de hoogte gesteld door de gemeente. In het overleg met de gemeente zal hier nog op terug gekomen worden.

De parkeerverbodzone betekent dat er een aantal automobilisten een andere parkeerplek zullen moeten zoeken. Hopelijk wordt het duidelijker waar er wel en niet geparkeerd mag worden.

De brief kunt u hier downloaden.

 

 

Reacties

reacties