KORT NIEUWS

Meeuwen.

In de Stadskrant van 20 april meldt de gemeente, dat zij meeuwenoverlast wil bestrijden. Hiertoe  vervangt de gemeente meeuweneieren door kunststof eieren.

Nesten melden kan via  5165501 of www.leiden.nl/meeuwen.

Voorwaarden:

  • Melden tussen 15 april en 1 juni.
  • De locatie moet nauwkeurig aangegeven worden.
  • Het dak moet goed zijn en veilig bereikbaar zijn.
  • Alleen melden als het nest zich op het eigen dak bevindt.

Bewoners van woningen van Portaal en van De Sleutels melden nesten bij hun wijkbeheerder.

De gemeente stelt 25.000 euro te beschikking om daken meeuwwerend te maken. Melders van een nest met broedende meeuwen komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 350 euro. OP=OP, dus zorg dat u tijdig de overlast op uw dak meldt en de subsidie aanvraagt.

Meeuwen zijn altijd op zoek naar voedsel en broeden daar waar ze makkelijk voedsel vinden, dus

Zorg ervoor dat de containers dicht zijn en zet geen vuilniszakken op of naast de containers.

– Voer geen eenden en gooi geen eten in de groenstrook. Eenden vinden nu genoeg voedsel.

 

Reanimatie

Veel buurtbewoners hebben de cursus reanimatie gevolgd. In de speeltuin hangt een AED. De Hartstichting heeft een App voor de smartphone uitgebracht over reanimatie. Een handig hulpmiddel als het nodig is om te gaan reanimeren.

 

 

 

Islamitisch centrum

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft het verslag van de bijeenkomst van 28 februari 2012o over het bouwen van het islamitisch centrum  ontvangen. Dit is een verslag van de bijeenkomst van burgemeester Lenferink met personen, die een zienswijze ingediend hadden en het bestuur van het islamitisch centrum.

De burgemeester vindt het een taak van de gemeente om te kijken hoe aan de ter tafel gekomen punten gewerkt kan worden en besluit de avond met het samenvatten van de afspraken:

  • Als parkeren in de toekomst toch een probleem blijkt te zijn, dan spreekt de gemeente Leiden daar het bestuur van het islamitisch centrum op aan. Als er geen verbetering optreedt, zal de gemeente andere maatregelen nemen om de parkeeroverlast aan te pakken.
  • Als het islamitisch centrum gereed is zal een afvaardiging van het bestuur van het islamitisch centrum, betrokkenen en de gemeente Leiden samenkomen. Doel is om met elkaar in gesprek te blijven, in de gaten te houden hoe het gaat en elkaar aan te kunnen spreken.
  • De gemeente Leiden onderzoekt hoe de verkeersveiligheid op de Boshuizerkade verbeterd kan worden. De wijkagent zegt toe om met laser te controleren op de snelheid (max. 30 km/uur).

Klik hier om het hele verslag te lezen.

 

  

Reacties

reacties