KORT NIEUWS

Voorjaar in de speeltuin.

In de speeltuin zijn 14 kuikentjes uit het ei gekropen. Op tweede paasdag zijn deze kuikens in de zaal van de speeltuin te bewonderen. Dit kan tussen 14.30 uur en 16.00 uur.

 

Woningen Portaal.

In de nieuwsbrief van Portaal  staat te lezen, dat de nieuwe woningen en appartementen opgeleverd zijn. Naast het aanbrengen van de gevelversiering worden er nog twee dingen genoemd: de inrichting van het Busken Huetplein (plattegrond pleintje) en de afsluiting van de achterpaden.

In de nieuwsbrief staat niet vermeld wanneer de aannemer vertrekt en de rommel/ bouwmaterialen uit de buurt opruimt !!!!

Herinrichting.

De plannen voor de herinrichting zijn op 27 maart door het College vastgesteld. Alle bewoners van Haagwegkwartier hebben een brief met het definitieve ontwerp in de bus gekregen. De mensen, die een zienswijze ingeleverd hebben, hebben een beantwoording gekregen.

 

Rondvaart en scootmobieltocht Avifauna

 

 

 

Vrijwilligersclub Scootactief organiseert maandag 14 mei een boottocht voor zestig mensen in een scootmobiel naar vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn,  lees verder

 


 

 

 

Reacties

reacties