Kort nieuws

Woningen Portaal.

Inmiddels wordt er druk gewerkt aan het aanbrengen van het kunstwerk van Milou van Ham op de woningen van Portaal. Voor meer informatie zie      http://www.deschrijversbuurt.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=8:kunstwerk-de-schrijversbuurt&catid=1:nieuws&Itemid=2

 

 

Naam parkje.

Na de inventarisatie van de voorkeuren voor een naam heeft Belangenvereniging Haagwegkwartier vier namen (Annie M.G. Schmidt, Martin Bril, Thea Beckmann en Schrijverspark) doorgegeven aan de Straatnamencommissie. Deze commissie heeft besloten de naam Schrijverspark  aan het parkje aan de Toussaintkade te geven. De commissie motiveert de keuze als volgt:

‘Deze naam is neutraal. In zekere zin komen alle schrijvers (al benoemd of nog niet) bij elkaar met zo’n naam. Een parkje kent ook de functie van samenbrengen, dus vandaar’.

Verder geeft de commissie aan dat Annie M.G. Schmidt onlangs al vernoemd is. Het zijstraatje aan het einde van de Jan Wolkersstraat heet Annie M.G. Schmidthof.

Thea Beckman en Martin Bril vindt de commissie goede namen. De commissie zal het College adviseren deze namen op de lijst met vastgestelde reservenamen te zetten.

 

Reacties

reacties