Kort Nieuws

Er is weer een overleg geweest tussen de gemeente en het bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier (beheerscommissie).

Het bestuur heeft antwoord gekregen op vragen uit de buurt.

De aanleg van de steiger op de Toussaintkade lag stil en buurtbewoners vroegen waarom dit zo was. De gemeente gaf als antwoord dat er een misverstand was tussen de aannemer en de houtzagerij. Dit misverstand is opgelost en de werkzaamheden zullen deze week hervat worden.

 

 

Wegdek Potgieterlaan en Toussaintkade.

Op verzoek van de Belangenvereniging heeft de gemeente gekeken naar het wegdek op de Potgieterlaan en de Toussaintkade. Het wegdek is zeer slecht, daar is iedereen het over eens. Portaal zal zeer binnenkort de ergste kuilen op de Toussaintkade wegwerken. Verder zijn de kolken aan het eind van de Potgieterlaan vervangen, zodat het regenwater nu beter kan weglopen.  Het verbeteren van het wegdek op de Potgieterlaan gebeurt niet, omdat in april Portaal alles oplevert en dan de weg in ‘oude staat’ moet afleveren. Tot dan rijdt er zwaar verkeer over de weg en is het niet zinvol om te bestraten. De gemeente gaat wel nieuwe waarschuwingsborden plaatsen!

De Verleyding.

Er zijn onvoldoende appartementen verkocht in het complex ‘De Verleyding’. Daarom ziet de projectontwikkelaar af van de bouw. Er is overleg met de gemeente wat er dan wel gebouwd gaat worden. De Belangenvereniging heeft gevraagd wat er dan met dit braakliggende terrein gebeurt zolang er niet gebouwd wordt. De gemeente zal hierover overleggen met ‘La Linea’.

De school op de Ter Haarkade/Praktijkschool.

Deze school staat nu al weer meer dan een jaar leeg. Dit pand staat niet in het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest. Omwonenden vragen zich af wat er met dit pand gaat gebeuren. De gemeente gaat onderzoeken of ze het pand kan verkopen. Voorlopig zit HOD (leegstandsbeheer) in het pand. Verhuur wordt ook niet uitgesloten. Met andere woorden er zijn geen concrete plannen en voorlopig gebeurt er waarschijnlijk niets.


 

 

Reacties

reacties