Kort nieuws

Bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest.

Donderdag 8 december hebben vier buurtgenoten, waaronder een vertegenwoordiger van de Belangenvereniging Haagwegkwartier, en een vertegenwoordiger van de Moslimgemeenschap ingesproken in de raadscommissie Ruimte en Regio. De buurtbewoners gaven een toelichting op de door hun ingeleverde zienswijzen en op de beantwoording hiervan. Nogmaals werd door de verschillende sprekers aangegeven, dat de buurt geen belang heeft bij de komst van dit Islamitisch Centrum, omdat er weinig Moslims in onze buurt wonen (wel in de wijk Leiden Zuidwest).  De buurtbewoners maken zich zorgen over mogelijke parkeeroverlast door Moskeebezoekers en verkeerstoename door Moskeebezoekers en bewoners van de geplande woningen. De beantwoording van de zienswijzen heeft deze zorgen niet weggenomen. Buurtbewoners hebben te weinig vertrouwen in de gemeente en voelen zich onvoldoende gehoord. De gemeenteraad vergadert over het Bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest op 12 januari 2012.

Naamgeving park.

Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft bericht ontvangen dat buurtbewoners toch betrokken worden bij de naamgeving van het park aan de Toussaintkade.

De naam moet aan de volgende voorwaarden voldoen: het moet om een overleden Nederlandse schrijver / schrijfster gaan.

Het is de bedoeling dat de Belangenvereniging drie namen voorstelt aan de Straatnamencommissie. Deze commissie beslist uiteindelijk over de naam.

U kunt uw idee mailen naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl , tijdens de oudejaarsborrel een briefje inleveren of een briefje in de postbus in de speeltuin doen.

De uiterste inleverdatum is 31 december 2011.

 

Reacties

reacties