Kort nieuws

Nieuwbouw van Portaal.

De woningen in de Nicolaas Beetsstraat zijn ondertussen ook opgeleverd. Ook de andere woningen zijn bijna klaar. De “starters” woningen aan de Toussaintkade staan te koop voor 289.00 euro.

Wat betreft de woningen rondom de speeltuin heeft Portaal een nieuwsbrief verspreid. In deze nieuwsbrief staat, dat er gekeken is naar een aantal opties: kleine renovatie, grote renovatie of sloop en nieuwbouw. In 2012 zal Portaal een voorlopige keuze maken. Deze keuze wordt definitief in 2013. Hierna wordt gestart met de voorbereiding van het definitieve plan. Al met al een spannende tijd voor de huidige bewoners. Nieuwsbrief 3 Portaal

 

Steiger Toussaintkade.

Er is inmiddels begonnen met de aanleg van de steiger in de sloot aan de Toussaintkade.

 

Materialen.

De Belangenvereniging heeft materialen gekregen voor de schoonmaakacties. Zo is er een kruiwagen gebracht, bezems, grijpertjes en harken. Dit betekent dat een volgende keer dit materiaal niet meer geleend hoeft te worden van de gemeente. Er vallen nog steeds bladeren van de bomen. Een vriendelijk verzoek aan de buurtbewoners om deze bladeren op te vegen, zodat onze buurt netjes is en blijft.

Voor het gratis laten ophalen van grofvuil kunt u nog steeds terecht bij het servicepunt woonomgeving: 0715165501 of woonomgeving@leiden.nl.

Karton en oud papier kunnen gebracht worden in de speeltuin in de Ten Katestraat.

 

Belangrijke data:

7 december bijeenkomst in de moskee aan de Willem de Zwijgerlaan.

8 december  openbare vergadering van de raadscommissie. In deze vergadering wordt de zienswijzennota bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest behandeld. Inspreken is mogelijk.

12 december sluitingsdatum indienen van zienswijze door bewoners op de voorgestelde plannen voor de herinrichting.

27 december oudejaarsborrel in de speeltuin.

Reacties

reacties