Kort nieuws.

 

Herinrichting.

Nu het college van burgemeester en wethouders ingestemd heeft met het Voorlopig Ontwerp van de herinrichting  kunnen buurtbewoners hun mening hierover geven. In de speeltuin hangt een tekening op groter formaat en hier  is ook de maquette van het park te bekijken.

brief herinrichting

samenvatting bewonersavond herinrichting

De Belangenvereniging heeft herhaaldelijk geïnformeerd hoe het zit met de naamgeving van het parkje. Hierover binnenkort meer.

 

Bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest.

De mensen die een zienswijze ingediend hebben, hebben de Zienswijzennota ontvangen. In deze nota beantwoordt de gemeente de bezwaren/opmerkingen van de indieners over ondermeer de bouw van het islamitisch centrum. Deze nota zal in de raadscommissie Ruimte en Regio behandeld worden. Indieners kunnen dan hun bezwaar toelichten. Hierna besluit de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

De data en agenda van de vergaderingen van de  raadscommissie en van de gemeenteraad worden in de Stadskrant gepubliceerd. De data zullen ook bekend gemaakt worden op de website. Beide vergaderingen zijn openbaar dus iedereen kan de vergaderingen bijwonen.

Geen zienswijze ingediend? Toch geïnteresseerd in de nota, stuur een mailtje naar m.heijboer@haagwegkwartier en u kunt de nota inzien. Wel een zienswijze ingediend en geen nota ontvangen? Stuur een mailtje naar A.Dijkhof@leiden.nl.

Gesprek met wethouder Van Woensel.

Zoals al eerdere gemeld heeft een deel van het bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier een gesprek gehad met wethouder Van Woensel. In dit gesprek is aandacht gevraagd voor de parkeerproblematiek en is gevraagd om een’ blauwe zone’ in te stellen. Inmiddels is er bericht ontvangen van de wethouder, dat eerst de uitslag van proef in andere wijken afgewacht zal worden.

Oudejaarsborrel.

Speeltuinvereniging Westerkwartier en Belangenvereniging Haagwegkwartier organiseren samen een gezellige borrel op dinsdag 27 december voor alle buurtbewoners. Noteert u deze datum in uw agenda?

 

 

 

 

Reacties

reacties