Kort Nieuws

 

Woningen Portaal.

Afgelopen week is het rijtje huurwoningen op de Potgieterlaan opgeleverd. De redacteur mocht aanwezig zijn  bij de oplevering van de woning van Lies Springer. De medewerker van Portaal en een vertegenwoordiger van Plegt Vos controleerden samen met Lies, haar dochter en schoondochter de woning.  Na een grondige inspectie en herstel van wat kleine gebreken kreeg Lies de sleutel.  Zo werd de lekkende sifon in de keuken en twee kapotte stenen in de achtermuur  gerepareerd. Ook werd een kastdeur vervangen vanwege een beschadiging.   Uiteraard is er nu werk aan de winkel voor de bewoners om alles netjes te krijgen, zodat ze kunnen verhuizen.

De redactie hoopt, dat Lies en de andere bewoners (weer) met veel plezier op de Potgieterlaan zullen wonen.

Overleg met wethouder van Woensel. 

De voorzitter en secretaris van de Belangenvereniging zijn deze week bij wethouder Van Woensel geweest. Naast het functioneren van de Beheerscommissie, het herinrichtingsplan en de plannen voor de noordelijke sportvelden is de parkeeroverlast besproken. Wethouder van Woensel heeft toegezegd om het verzoek van de Belangenvereniging om een ‘blauwe zone’  in te stellen neer te leggen bij zijn collega wethouder Strijk ( De heer Strijk heeft parkeren in zijn portefeuille).

Adieu, adieu

Dit wrak is eindelijk verdwenen van de Potgieterlaan!! Wijkagent Sam van Geest bedankt.

          

 Oproep.

Wie wil in de week van 3 oktober helpen met het bezorgen van folders voor de schoonmaakactie van 22 oktober? Dit kost een half uur van uw vrije tijd. Aanmelden bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl.

 

Reacties

reacties