Kort nieuws.

Op de bewonersavond van 22 juni is verteld, dat er geen bezwaar meer gemaakt kan worden tegen de geplande vlonder aan de Toussaintkade. Deze mededeling is niet juist. Het bericht over de vlonder is op 17 juni in de Stadskrant gepubliceerd. Dit betekent dat er tot 23 juli bezwaar gemaakt kan worden.

Op dezelfde avond is door de gemeente toegezegd, dat in het plangebied (helaas geldt dit dus niet voor de ‘nieuwbouw’) de bewoners per straat een boomsoort kunnen kiezen uit een selectie bomen. De Belangenvereniging zoekt nu buurtbewoners, die in de week van 13 augustus inventariseren welke voorkeur de bewoners  hebben. De Belangenvereniging zorgt voor afbeeldingen en beschrijvingen. U kunt dus samen met uw buren uw voorkeur duidelijk maken.  Aanmelden bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl

 

 

 

Veel bewoners hebben inmiddels geklaagd over het onkruid bij de vijver van de Toussaintkade. De gemeente is hiervan op de hoogte en is bezig om dit onkruid te laten maaien.

In augustus verwacht de gemeente de zienswijzen op het bestemmingsplan ROC- terrein te beantwoorden. Dit onderwerp komt waarschijnlijk in september op de agenda van de raadscommissie. 

Deze week zullen vier bakken met geraniums in de buurt geplaatst worden. Deze bakken waren bestemd voor een andere gemeente, maar werden op het laatst niet afgenomen. We hopen een paar maanden van deze bakken te kunnen genieten.

Op de Potgieterlaan is een prullenbak geplaatst. En nu maar hopen dat deze bak veel gebruikt gaat worden.

Op het pleintje van de De Genestetstraat zijn plantenbakken geplaatst. Bewoners hebben zelf het initiatief genomen voor het aanvragen van een buurtvoucher.

            

Reacties

reacties