Kort Nieuws

Meeuwenoverlast.

 • De gemeente Leiden heeft een uitgebreid plan gemaakt om de meeuwenoverlast te beperken. Zo zijn er spelregels opgesteld voor het melden van nesten. De eieren worden dan vervangen door nepeieren. De spelregels zijn:
 1. Het moet bekend zijn waar de nesten zijn.
 2. De melder geeft de medewerker van de gemeente toestemming om het dak te betreden (met ander woorden uw buurman moet zelf melden).
 3. Meldingen moeten gedaan worden tussen 15 april en 1 juni 2011.
 4. Het dak moet op een veilige manier bereikbaar zijn.
 • De Belangenvereniging heeft vorige week overleg gehad met de gemeente en De Sleutels over de meeuwennesten op de woningen van De Sleutels. Er zal een plan opgesteld worden. Wij hopen u hier snel verder over te kunnen inlichten.
 • Wat kunt u zelf doen: voor 15 april nesten van uw dak en uit uw dakgoot verwijderen.
 • En verder: Voer geen eenden !! Zet geen vuilniszakken op of naast de containers !!

Ontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest.

In de buurt zijn brieven over dit plan bezorgd.  Na aandringen van de Belangenvereniging is er ook op de ‘vergeten’ adressen een brief bezorgd.

Dit bestemmingsplan gaat over de herinrichting van het ROC-terrein: de bouw van een moskee, woningen en een dependance van het verpleeghuis Zuydtwijck.

De plannen zijn in te zien op het gemeentehuis en bij het Servicepunt Bouwen en Wonen en in de BOP op de Willem Klooslaan. De Belangenvereniging zal de plannen bestuderen.

Stadskrant

In de stadskrant van vorige week stond een stukje over schoonmaakacties in Leiden. Ook de acties in onze buurt werden genoemd en bij het artikel op pagina 2 stond een fotootje. http://gemeente.leiden.nl/uploads/media/2011-03-25_Stadskrant_en_Gemeenteberichten.pdf

Nieuwbouw.

 • De bouw van de woningen van Portaal vorderen snel. De eerste oplevering wordt in juni verwacht.
 • De graafwerkzaamheden aan de oevers bij de Toussaintkade zijn klaar. De redactie is benieuwd wanneer de beplanting komt.
 • De woningen in De Hoven (derde fase) zijn te koop gezet. Zaterdag 2 april kon een modelwoning bezichtigd worden.
 • De zwaan zit op haar nest en de aanleg van de bouwweg is stil gelegd.

Reacties

reacties