Kort Nieuws

Week van het Stadsgesprek van 24 t/m 30 november.

Leiden werkt aan een toekomstvisie voor de stad: de Omgevingsvisie Leiden 2040.

In deze toekomstvisie wordt op hoofdlijnen beschreven welke keuzes de gemeente maakt voor de inrichting van de fysieke leefomgeving. Hoe gaan we bouwen?
Waar parkeren we de auto? Hoe voorkomen we wateroverlast en hittestress?
Hoe zorgen we dat een groeiende stad als Leiden een stad is waar iedereen zich
thuis voelt?

De afgelopen maanden hebben veel bewoners, jongeren, maatschappelijke organisaties en investeerders meegedacht over de antwoorden op deze vragen. Daarnaast zijn alle uitgangspunten verzameld en is in kaart gebracht waar en hoe
we in Leiden duurzame woningbouw kunnen realiseren (Verstedelijkingsnotitie).
Dat is een hoop informatie. We zien tegengestelde belangen en dilemma’s.
De volgende stap is nu keuzes maken. Die keuzes maken we samen. Immers,
samen maken we de stad.
Daarom gaan we over verschillende onderwerpen verder met de stad in gesprek tijdens de Week van het Stadsgesprek.

Het wordt een week met een interactief en afwisselend programma.

De hele week is het bij alle onderdelen mogelijk om de ‘Leiden 2040-enquête’
in te vullen via www.leiden.nl/2040. Hier vindt u ook het programma.

Reacties

reacties