Kort nieuws

ZUMBA lessen in de buurt. Op dinsdag 19 oktober komt Manuela Hesseling 2 proeflessen geven. De eerste les start om 19.00 uur; de tweede om 20.00 uur. Na deze les kunt u beslissen of u zich wilt opgeven voor de cursus. De cursus bestaat uit 15 lessen op de dinsdagavond in het buurthuis in de Ten Katestraat. Afhankelijk van het aantal deelnemers aan de cursus zullen er één of twee lessen per avond gegeven worden.

Bomen in de Ten Katestraat? Miscommunicatie tussen de gemeentelijke diensten heeft er toe geleid, dat er plantgaten zijn gegraven, lees verder  brief van de gemeente.

Wethouder van Woensel graaft fiets op. Op 7 oktober heeft wethouder van Woensel het officiële startsein gegeven voor de bouw van 18 woningen in het plan In de Hoven fase 2. De wethouder deed dit door met een graafmachine de laatste happen aarde te verwijderen uit de bouwput. Hierbij groef de wethouder een verroeste fiets op. Het commentaar was: de wethouder komt met één fiets en gaat met twee fietsen naar huis.

Zo gauw alle procedures doorlopen zijn, zal er een bouwweg aangelegd worden van het bouwterrein naar de Telderskade.

In het vorige “Kort nieuws” is gemeld, dat de gemeente bezig is om rommel in de groenstrook langs de Potgieterlaan op te ruimen. Kijk op de foto’s hoe de groenstrook er nu bij ligt en hoe het was op 29 september !!

Reacties

reacties