Kort Nieuws

Ondergrondse containerlocatie de Genestetstraat

De Gemeente Leiden zal binnenkort de volgende brief aan de bewoners versturen over de definitieve aanwijzing van de ondergrondse containerlocatie in de Genestetstraat. 2016-1011 concept Aanwijsbesluit Haagwegkwartier locatie 320 maart 2016

Het definitief aanwijsbesluit en de locatietekeningen liggen vanaf 11 maart tot 22 april 2016 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur. Online kunt u de stukken vanaf 11 maart 2016 inzien en downloaden via de link www.leiden.nl/ondergronds.

Spoorweghaven

Tevens laat de Gemeente Leiden weten dat de Spoorweghaven nu eigendom is van de Gemeente. Ook heeft de Gemeente Leiden gezonken bootjes verwijderd.

Overleg Gemeente en bewoners over Ter Haar Plein

Hier het verslag van dit overleg: 071_Z15248292_539715_1.doc – 20160217 Verslag overleg ontwerp Ter Haarplein met bewoners

Speeltuin Westerkwartier Ledenvergadering

Speeltuin Westerkwartier nodigt u uit aanwezig te zijn op de jaarlijkse ledenvergadering.

Welke wordt gehouden op woensdag  30 maart 2016  om 20.00 uur, zaal open om 19.30.

ledenvergadering 2015

Ledenvergadering Belangenvereniging Haagwegkwartier

Op 16 maart om 20.00 uur is de ledenvergadering van de belangenvereniging in Speeltuin Westerkwartier. De belangenvereniging heeft de volgende flyer rondgebracht bij de bewoners:

Ledervergadering Belangenverenigign

Reacties

reacties