Kort nieuws

Sint2011009Sint in de speeltuin.

Ook dit jaar komt de Sint op bezoek in de speeltuin. Leden van de speeltuinvereniging hebben een uitnodiging ontvangen.

 

Wijkbijeenkomst.

Dinsdag 1 december is er een bijeenkomst in de speeltuin. Wethouder Marleen Damen opent de avond om 19.00 uur. Wijkregisseur Francine Splinter en vertegenwoordigers van de gemeente zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over verschillende thema’s. Ook de Belangenvereniging Haagwegkwartier zal er zijn. Bewoners van Haagwegkwartier Noord  hebben een brief hierover ontvangen.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft met de wethouder en de wijkregisseur een wandeling door de buurt gemaakt om knelpunten onder de aandacht te brengen. Onderwerpen die   aan de orde geweest zijn: weesfietsen, containers in de De Genestetstraat, slechte bestrating en parkeeroverlast. De wijkregisseur gaf aan dat bewoners in eerst zelf een klacht of probleem bij de gemeente moeten melden. Als dit geen resultaat heeft, kan via de Belangenvereniging de wijkregisseur ingeschakeld worden. Voor meer informatie: www. haagwegkwartier.com

Reacties

reacties