Kort Nieuws

Betaald Parkeren.

ParkeerautomaatOp 17 september is het plan betaald parkeren besproken in de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Blijkbaar hebben de commissieleden goed geluisterd naar het inspreken van de voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier. De commissieleden begrijpen het verzoek om Haagwegkwartier in te delen in B1 (ook op zaterdag van 9.00 uur tot 19.30 uur betalen en een ander starttarief), omdat de buurt vooral op zaterdag veel overlast verwacht. De heer Oltshoorn van Groen Links gaf aan te overwegen om een motie hierover op te stellen. De commissieleden gaven aan dat Haagwegkwartier Noord goed gemonitord moet worden en dat bij gebleken overlast snel ingegrepen moet worden, maar voelen er niets voor om het Haagwegkwartier in te delen in B1. De heer Oltshoorn overlegt met zijn fractie over het al of niet indienen van de motie.

Schrijverspark

Onderstaand bord is geplaatst in het Schrijverspark aan de kant van de Staringkade. Op dit bord is onderandere een plattegrond van het parkje te zien. Op de uitvergroting is te zien, dat honden aan de lijn moeten en niet los mogen lopen. Het spreekt vanzelf dat rommel in de prullenbak hoort en dat bezoekers en fietsers rekening met elkaar houden. Als iedereen zich aan deze regels houdt (en dus ook de hondenpoep opruimt), wordt het nog leuker in het Schrijverspark.

schrijverspark 2 sept 2015Schrijverspark 1sept 2015

 

 

Reacties

reacties