Kort Nieuws

containerContainers.

De gemeente meldt het volgende: de pasjes voor de container in de Da Costastraat worden medio juli verstrekt. Als duidelijk is dat de container en het pasjessysteem goed werken, worden de bovengrondse containers verwijderd.

De locatie in de De Genestetstraat moet  opnieuw bepaald worden, omdat de aangewezen locatie  niet bleek te kunnen. Als de locatie bepaald is, wordt de locatie in procedure gebracht en daarna kan de container geplaatst worden. Dit zal waarschijnlijk in het najaar zijn.

Websites.

De speeltuin vereniging heeft nu een eigen website: www. speeltuinwesterkwartierleiden.nl . Op deze website worden de kinderactiviteiten in de speeltuin gemeld. Nieuws over de Belangenvereniging Haagwegkwartier vindt u voortaan  op de website: www.haagwegkwartier.com

 

 

Reacties

reacties