KORT NIEUWS

 

bord parkeerautomaat
bord parkeerautomaat

Informatieavonden en inspraak uitbreiding betaald parkeren

Op dinsdag 28 april heeft het college van burgemeester en wethouders besluiten genomen over de uitbreiding betaald parkeren. Deze ontwerpbesluiten kunnen nog worden aangepast naar aanleiding van zienswijzen. Belanghebbenden kunnen tot 17 juni aanstaande reageren op de besluiten. In het Haagwegkwartier wordt betaald parkeren ingevoerd van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 19.30 uur! (In de nota staat: Haagwegkwartier Noord heeft op zaterdag een vrij hoge parkeerdruk. De zaterdag wordt vooralsnog niet meegenomen in de venstertijden. Bij de evaluatie wordt in het Haagwegkwartier specifiek de parkeerdruk op zaterdag onderzocht.)

Op dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei organiseert de gemeente Leiden twee inloopavonden over de uitbreiding betaald parkeren. Op deze avonden kunt u uw mening geven over de voorstellen en vragen stellen. Beide avonden zijn van 18.00 uur tot 20.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden maar kan gewoon binnenlopen. Op 26 mei in het Da Vinci Lammenschans, Bètaplein 24, Leiden en op 27 mei in het  Partycentrum De Zijl, Paramaribostraat 66, Leiden.

 

Churchillpark.

De bouw van 56 woningen op de noordelijke sportvelden is gestart, zie brief Curchillpark voor meer informatie.

Vaststellen Mobiliteitsnota Leiden 2015-2022.

Op dinsdag 12 mei bespreekt de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid de mobiliteitsnota in de commissievergadering. Voor meer informatie over inspreken in de commissievergadering kijkt u op http://gemeenteraad.leiden.nl.

 

 

Reacties

reacties