Hoorzitting sloopbesluiten

Op donderdag 5 maart vindt er een openbare hoorzitting plaats over de voorgenomen sloopbesluiten Zuidhoven en Nicolaas Beetsstraat en omgeving. Deze hoorzitting is in de raadzaal van het Stadhuis, Stadhuisplein 1 en begint om 20.00 uur.

Er zijn 15 inspraakreacties ingediend tegen de sloop van 50 woningen in Zuidhoven en 2 tegen de sloop van 145 woningen in de Nicolaas Beetsstraat.

Op 17 maart zal de raadscommissie de voorstellen inhoudelijk bespreken en bedenkingen formuleren.

De raad neemt het definitieve besluit op 31 maart.

Reacties

reacties