Evaluatie verkameringsbeleid

Ben W heeft een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de evaluatie van het nieuwe verkameringsbeleid. Dit nieuwe beleid is ingegaan per 1 januari 2020.

In deze brief staat, dat het afgelopen jaar vooral vergunningen aangevraagd zijn voor reeds bestaande studentenpanden. Woningen, die voor 1 april 2007 verkamerd zijn, kregen zonder aanvullende eisen een vergunning.

In Leiden zijn naar schatting 2400 verkamerde woningen.

Inmiddels zijn er 725 aanvragen ingediend. Het merendeel 72% of 365 woningen betrof woningen die voor 2007 verkamerd waren. Daarnaast zijn er 142 vergunningen verleend en 21 vergunningen geweigerd.

Ook zijn er 45 aanvragen voor woningvorming (woning opgedeeld in appartementen) ingediend. Hiervan zijn er 24 verleend, 2 afgewezen, 13 ingetrokken en nog 6 in behandeling.

De conclusie ten aanzien van de leefbaarheid is, dat er nog geen resultaten zijn. Dit was ook niet te verwachten, omdat dit jaar hoofdzakelijk vergunningen verleend zijn voor bestaande panden zonder aanvullende eisen. Zo is er in veel wijken nog steeds overlast van fietsen. Ook werden er dit Coronajaar weinig feesten georganiseerd.

Aanpassing van de eis om fietsen inpandig te stallen, zal waarschijnlijk vervallen voor portiekwoningen.

De komende twee/drie jaar wordt een intensief traject ingezet van toezicht en handhaving.

Belangenvereniging Haagwegkwartier blijft in gesprek met de gemeente over dit onderwerp.

Reacties

reacties