B&W en de Commissie Beroep en Bezwaar geven bouwvergunning OPDC

Burgemeester en wethouders en de Commissie beroep en bezwaar geven de bouwvergunning af voor de verbouw/nieuwbouw voor de OPDC, de school op ‘het landje’, af. De gevraagde vergunning werd afgeven omdat de aanvraag binnen de wetten en regels valt voor de verbouw/nieuwbouw.

Opmerkelijk was in de bespreking van de procedure in de Commissie beroep en bezwaar, dat de OPDC jaren geleden had gevraagd om te worden verplaatst naar het ROC-terrein als dit leeg zou komen. Ook buurtbewoners hadden dit gevraagd aan de Gemeente. Jammer genoeg heeft de Gemeente niets gedaan met deze verzoeken.

Wel heeft de Commissie beroep en bezwaar opgemerkt en meegegeven aan het college van B&W: “De commissie stelt vast dat de voor de Gemeente optredende personen tekort zijn geschoten. Zij dringt er bij het College op aan ervoor zorg te dragen erop toe te zien dat procedures zorgvuldig verlopen en zorgvuldig worden afgerond. Dit te meer in gevallen waarin een gemeentelijk bestuursorgaan ook anders dan beslissend bestuursorgaan is betrokken.

Tot zover de beslissing betreffende de bouwvergunning voor de OPDC in het Toussaintpark.

Reacties

reacties