Kort Nieuws

Herinrichting Boshuizerkade/Ter Haarkade

Op 29 augustus is er een tweede bijeenkomst geweest over de herinrichting van de Boshuizerkade/Ter Haarkade. De plannen zijn verder uitgewerkt. Er wordt nog een onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het asfalt. De vraag is of dit asfalt aan vervanging toe is. Zo ja, dan wordt de hele weg met klinkers bestraat. Als het asfalt nog goed genoeg is, zal het asfalt afgewisseld worden met klinkers. Aan het eind van 2018 moet het plan klaar zijn.

Klik hier voor het verslag.

Haagweg 47

Inmiddels is er naast een aanvraag voor studentenhuisvesting ook een aanvraag voor een hostel gedaan. Omwonenden zijn tegen beide plannen en vele hebben een zienswijze ingediend.  Het Leidsch Dagblad heeft een artikel hierover gepubliceerd met bezwaren van de omwonenden.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft een brief gestuurd aan B en W, waarin de zorgen over de verregaande verkamering is geuit en verzocht is geen verkamering toe te staan totdat er nieuwe regelgeving is.  De wethouder heeft ondermeer geantwoord, dat in september en oktober door handhaving geteld zal worden hoeveel panden in de buurt verkamerd zijn.

 

Terrein Noordman.

Noordman Hout gaat verhuizen. Wat gaat er gebeuren met deze locatie?

Op maandag 24 september is er een inloopavond van 19.30 uur tot 21.00 uur op Haagweg 89. Op deze avond  zal een toelichting gegeven worden op de herontwikkeling en zullen de eerste reacties worden genoteerd.

 

Burendag 2018 22 september

Dit jaar zullen vrijwilligers in de speeltuin aan de slag gaan. De speeltuin zal hierover binnenkort berichten. De  Belangenvereniging Haagwegkwartier zal voor de lunch zorgen.

Reacties

reacties