Kort Nieuws

Koningsdag

Alle (oud)buurtbewoners zijn welkom op Koningsdag in speeltuin Westerkwartier. Het belooft weer een gezellige dag te worden met activiteiten voor jong en oud. Belangenverening Haagwegkwartier zal ook aanwezig zijn met een fotoquiz.

 

 

 

 

 

Opschonen.

Twee jonge kinderen hebben deze week weer eens zwerfvuil opgeruimd op het ‘pleintje’ in de De Genestetstraat. Hulde voor deze kinderen.

Ook is er geveegd en is er onkruid verwijderd rondom de grote boom. Weet u ook een plekje in de buurt, dat nodig opgeschoond moet worden en wilt u dit niet alleen doen, stuur dan een mailtje naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com. We maken dan een afspraak om dit samen te doen.

Nieuwbouw Ter Haarkade.

Zoals vorige week gemeld, is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw van 43  appartementen op het terrein van de oude Arendhorstschool.

De inspraakprocedure is als volgt: belanghebbenden kunnen voor 17 mei een zienswijze op het plan inleveren. De gemeente moet hierop reageren. Als het plan goed gekeurd wordt, kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze beslissing.

Als belanghebbenden zich willen verenigen, kunnen zij dit zelf regelen.  Belangenvereniging Haagwegkwartier wil zo nodig een bemiddelende rol spelen door het verzamelen van mailadressen. Als u een mailtje stuurt, waarin u toestemming geeft om uw mailadres te delen dan doen we dit.

Reacties

reacties