Kort Nieuws

Boshuizerkade/Ter Haarkade

Dit bericht is overgenomen van de buurtapp Nextdoor

Door GroenLinks zijn vragen gesteld aan het College van BenW, hieronder de vragen en antwoorden: GroenLinks ontvangt berichten dat vanwege onvoldoende handhaving de Boshuizerkade als sluiproute wordt gebruikt en er regelmatig auto’s met hoge snelheid overheen rijden. Omdat er veel werkzaamheden plaatsvinden langs deze weg, zijn er geen duidelijke verkeersregels, geen drempels en stelt de politie dat er geen handhaving mogelijk is.

1. Zijn deze problemen bekend bij het College? De signalen zijn bekend. De gemeente ontvangt meldingen van omwonenden dat er relatief hard gereden wordt op de Boshuizerkade en Ter Haarkade. Dit ondanks de ingestelde 30km/u zone. Dit komt omdat de weg in fysieke zin nog niet is (her)ingericht conform de landelijke ontwerprichtlijnen voor een 30 km/u zone. De gemeente is wel van plan om de Boshuizerkade en Ter Haarkade opnieuw in te richten en van verkeersplateaus en drempels te voorzien die werken als snelheidsremmers. Dit kan pas nadat het bouwplan Churchillpark af is (medio 2017/2018), zodat het bouwverkeer nog over de oude asfaltweg kan rijden. Hiermee voorkomen we dat het bouwverkeer de nieuw ingerichte weg meteen kapot rijdt. Totdat de Boshuizerkade en de Ter Haarkade zijn heringericht wordt gewerkt met attenderingsmiddelen om weggebruikers te wijzen op de 30 km/u zone. Hierbij valt te denk aan het plaatsen van zogenaamde ‘smiley’s’. Voor zover bekend is de Boshuizerkade een beperkte sluiproute, in die zin dat de weg gebruikt kan worden als alternatief voor de doorgaande route via de Churchilllaan en Haagweg. De tijdwinst die hiermee behaalt kan worden is relatief beperkt, omdat bij het afrijden via deze route immers ook weer voorrang verleend moet worden/gewacht dient te worden voor een verkeerslicht. Sluipverkeer ontstaat naar ons beeld derhalve niet omdat er onvoldoende gehandhaafd wordt op de rijsnelheid van het verkeer.

2. Welke verkeersregels gelden er op dit moment op de Boshuizerkade? De Boshuizerkade is sinds 2010 middels een Verkeersbesluit ingesteld als 30 km/u zone. Hierbij geldt dat verkeer van rechts voorrang heeft bij gelijkwaardige kruispunten. Ten opzichte van inritten heeft verkeer op de Boshuizerkade voorrang. Omdat de weg qua fysieke inrichting nog eigenschappen heeft van de oude situatie als voorrangsweg (asmarkering, geen verkeersplateaus/drempels, doorgaand asfalt, materiaalverschil met zijwegen), is er besloten om tot aan de herinrichting extra (gele) bebording te plaatsen om de voorrangssituatie te verduidelijken voor de weggebruiker.

3. Vindt er handhaving plaats op de Boshuizerkade? Zo ja, op welke verkeersregels? Handhaving vindt plaats door de politie. Wanneer de politie zou handhaven is dat op de verkeersregels behorende bij een 30km/u zone. Bij de gemeente is bekend dat de politie geen voorkeur heeft om te handhaven op wegen waar de weginrichting in fysieke zin niet (volledig) overeenkomt met het geldende verkeersregime (in dit geval een 30 km/u zone).

 

 

Reacties

reacties