Haagweg 47

Minervahuis op Haagweg 47.

Op 19 november heeft de gemeente een omgevingsvergunning verleend voor de wijziging van dit pand naar 37 studentenkamers.

Tegen dit besluit zijn circa 80 bezwaarschriften ingediend.

Op vrijdag 15 februari was er een hoorzitting van de Regionale commissie bezwaarschriften. Meer dan 30 bewoners van de Haagweg en de Morsweg (aan de overkant van de Rijn tegenover dit gebouw), studenten, de aanvrager en gemeenteambtenaren waren aanwezig. De bewoners uitten nogmaals hun zorgen. Er wordt gevreesd voor overlast. Geluid draagt immers ver over water. Als er 37 studenten wonen, komen er ook nog veel bezoekers. Ook zullen Minervaleden een aantal keren per jaar feesten organiseren. En als de studenten drinken, gaan ze nu eenmaal harder praten.

De studenten willen een Convenant afsluiten met de buurtbewoners. Ook is er een huishoudelijk reglement waarin maatregelen staan om geluidoverlast te beperken, zoals geen versterkte muziek in de tuin en geen gebruik maken van de tuin na 22.00 uur.

De buurtbewoners blijven zich verzetten tegen dit studentenhuis. Er wonen al genoeg studenten in de buurt, die overlast veroorzaken.

De bewoners voelden zich gehoord door de commissieleden. De commissie doet over 4 tot 6 weken uitspraak.

Reacties

reacties