Haagweg 47

Op 14 mei heeft het college besloten het advies van de geschillencommissie over de intrekking van de vergunning voor Haagweg 47 als studentenhuis naast zich neer te leggen. Het college geeft aan voldoende rekening gehouden te hebben met de belangen van omwonenden. Zo is er een duidelijk reglement over het gebruik van de buitenruimte. Het college geeft aan dat deze regels te handhaven zijn.

Ook wordt in de brief aan de bezwaarmakers gemeld, dat het quotum voor de Haagweg nog niet bereikt is. Met andere woorden ook onder het nieuwe verkameringsbeleid, dat nog in de inspraak ligt en dat nog naar de gemeenteraad moet, zou er ruimte zijn voor een studentenhuis op Haagweg 47. De gemeente geeft aan dat er 15 studentenhuizen op de Haagweg mogen zijn en dat het er nu 11 of 12 zijn.

Is er in uw/jouw flat ook sprake van verkamering, meld dit dan bij het bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier. Het bestuur wil weten over welke huisnummers en over hoeveel personen de melding gaat. Wij willen deze gegevens gebruiken in gesprekken met de gemeente zonder uw/jouw naam te noemen. Stuur een reactie naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com

Reacties

reacties