Fiets en auto

Actualiteiten rondom fietspaden, parkeervisie auto en fiets en parkeernormen bij de gemeente.

Beleidsprogramma fiets 2020-2030

Tot 9 juli kunnen zienswijze over dit programma ingeleverd worden.

De projectleider mevrouw Ploeger meldt, dat deze zomer buurtbewoners uitgenodigd worden om over het project Spoorweghavenpad mee te denken via de website doemee.leiden.nl

Besluitvorming Parkeervisie Auto-en Fietsparkeren Leiden 2020-2030

  • dinsdag 7 juli inspreken in raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid. Aanmelden bij de griffie.
  • dinsdag 14 juli inhoudelijke behandeling in de raadscommissie.
  • donderdag 16 juli besluitvorming in de gemeenteraad.

Vaststelling Beleidsregels Parkeernormen

Het college zal de parkeernormen en fietsparkeernormen vaststellen. Naar verwachting treden deze eind 2020 in werking.

Reacties

reacties