De Nijverheid klus- en bouwrijp

Onderstaande brief is ontvangen van de projectleider van de Steenvlinder.

Graag houden wij u met deze brief op de hoogte over de voortgang van het (zelfbouw)project aan de Toussaintkade 51. In oktober 2019 zijn wij gestart met het klus- en bouwrijp maken van het voormalig schoolgebouw en bijbehorend terrein. Inmiddels kunnen we melden dat alle werkzaamheden, ondanks de Coronacrisis, redelijk volgens planning zijn verlopen. Dat betekent dat wij op korte termijn al kunnen opleveren aan de toekomstige bewoners. Vanaf 10 juli worden de zelfbouwkavels opgeleverd en twee weken later ook de kluswoningen binnen het gebouw.

Alle zelfbouwers hebben hun ontwerpen klaar en staan te trappelen om te starten. We verwachten dat de meesten direct na de bouwvak zullen beginnen met bouwen. Ondanks dat wij de kavels en kluswoningen opgeleverd hebben, zullen we als ontwikkelaar van het project betrokken blijven. Zo hebben we bijvoorbeeld duidelijke richtlijnen met de bouwers
gecommuniceerd voor wat betreft het bouwverkeer en zullen we zorgen voor de benodigde bewegwijzering. Ook zal onze bouwbegeleider regelmatig langskomen om te zien hoe het bouwen iedereen vergaat. Uiteindelijk betekent de oplevering wel dat wij minder zicht hebben op de planning van (individuele) bouwwerkzaamheden.

Wij willen u ook graag nog meegeven dat er straks geen hekken meer rondom het terrein staan, maar let erop dat er nog steeds volop gebouwd wordt (mocht u het terrein betreden). Na de zomer willen wij u graag nog eens uitnodigen om een kijkje te komen nemen in de nieuwe wijk en kennis te komen maken met de buren. Mocht u in de komende periode vragen
of opmerkingen hebben dan zijn wij natuurlijk bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Roeland de Jong
Projectleider Steenvlinder

Reacties

reacties