Beleidsprogramma fiets 2020-2030

De gemeente Leiden heeft het concept fietsplan vrijgegeven voor inspraak. Tot en met donderdag 9 juli kunnen reacties ingeleverd worden. Het plan is te vinden op  www.leiden.nl/inspraak

Dit plan geeft aan hoe de gemeente de komende 10 jaar om wil gaan met parkeren van fietsen en fietsroutes: hoofdfietsroutes, wijkfietsroutes en recreatieve fietsroutes. Klinkerwegen worden vervangen door rood asfalt en bij verkeerslichten krijgen fietsers vaker groen.

Voor onze buurt zijn de volgende plannen van belang:

  • De fietsrotonde bij het fietstunneltje bij de Churchilllaan wordt vervangen door een kruispunt met scheve aansluitingen om hard rijden te voorkomen. De ventweg langs de Haagweg tussen Churchilllaan en de Waddingerbrug wordt een fietsstraat (auto te gast). (2020-2021).
  • Er komt een verbinding tussen de Jan Wolkersstraat en de Haagweg langs het Spoorweghavenpad (2020-2021). De voorlichtingsbijeenkomst over dit fietspad is uitgesteld door de Corona maatregelen.
  • De Rijnzichtbrug wordt eenrichtingsverkeer en het kruispunt met de Haagweg zal aangepakt worden (2020-2025).
  • De fietspaden op de Churchilllaan worden tweerichtings fietspaden.
  • Verbinding onder het spoor tussen de Potgieterlaan/Lucebertstraat en de Blauwe Tramstraat.

Reacties

reacties