Wie is Wie, Wat is Wat?

In onze buurt zijn verschillende organisaties actief: de gemeente, verenigingen, woningcorporaties en instellingen. Vaak is het niet duidelijk wie wie is en wie door deze partijen vertegenwoordigd wordt. Hier een poging om wat duidelijkheid te scheppen.

naamloos

Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er in onze buurt huur– en koopwoningen. De woningbouwvereniging De Sleutels is de eigenaar van het blok nieuwe huizen tussen de Potgieterlaan en De Genestetstraat. Overleg tussen De Sleutels en de nieuwe bewoners vond de laatste jaren plaats in de “ Beheergroep Genestetstraat”. Nu het project afgerond is,  zal de bewonerscommissie het weer overnemen. Deze commissie overlegt met de woningbouwvereniging over belangen van de bewoners van de huizen van De Sleutels. Daarnaast is vanuit De Sleutels een wijkbeheerder actief voor de bewoners van deze huizen.

Ook de woningbouwvereniging Portaal bezit huizen in onze buurt. Dit zijn de huizen rondom de speeltuin, de Perquinflat (aan de Haagweg) en het project “Nicolaas Beetsstraat”. De belangen van de te slopen woningen worden behartigd door de “Bewonerscommissie Haagweg Noord”. In de andere complexen is geen bewonerscommissie (meer) actief. Ook Portaal heeft een wijkbeheerder.

Naast deze huurwoningen van de woningbouwverenigingen zijn er particulieren, die woningen verhuren (ondermeer aan studenten en werkende jongeren).

Daarnaast zijn er woningen, die door de eigenaren worden bewoond. Een deel van deze bewoners zijn georganiseerd in VVE’s (Vereniging van eigenaren).

Al deze commissies en verenigingen zijn dus actief voor een specifiek deel van bewoners van het Haagwegkwartier.

De Buurt en Speeltuin Vereniging Westerkwartier en de Belangenvereniging Haagwegkwartier zijn samen actief voor alle bewoners van het Haagwegkwartier. Buurt en speeltuin Vereniging Westerkwartier beheert de speeltuin aan de Ten Katestraat en organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen. De Belangenvereniging Haagwegkwartier wil de leefbaarheid in de buurt vergroten voor alle bewoners in het Haagwegkwartier. Hiervoor werkt zij samen met alle instanties die actief zijn in de buurt. Alle bewoners van de buurt kunnen lid worden van deze verenigingen.

Reacties

reacties