Nieuwe regels verkamering 2020

Per 1 januari zijn de nieuwe regels voor verkamering ingegaan. Voor verkamering is een vergunning vereist. In Haagweg Noord mogen maximaal 8 % van de woningen per straat verkamerd zijn en er moeten minimaal twee niet-verkamerde woningen tussen verkamerde woningen zitten. Meer weten, kijk op de website van de gemeente.

De gemeente denkt 4 jaar nodig te hebben om alle kamerverhuurpanden te voorzien van de benodigde vergunningen of niet toegestane kamerverhuur te beëindigen.

Voor de verlening van de vergunningen is het van belang, dat overlast gemeld wordt. U kunt een melding doen via de website van de gemeente of via 14071. Dit kan ook anoniem. De gemeente registreert de melding, maar hoeft er wettelijk niet onmiddellijk iets mee te doen. Meldingen geven de gemeente wel inzicht over de aard en omvang van de overlast.

https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/melding-doen-klachten-en-overlast/melding-wonen-verbouwen/

Bij het vermoeden, dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd en de overtreding regelmatig voorkomt, is het mogelijk om een handhavingsverzoek in te dienen. In dat geval moet u als bewoner een direct belang hebben bij het handhaven van de regels. De gemeente moet bij een handhavingsverzoek een formeel besluit nemen. Als u het niet eens bent met het besluit kunt u hiertegen bezwaar maken. Als u een handhavingsverzoek doet moet u dit specifiek in het (schriftelijke) verzoek benoemen.

Als er een melding of handhavingsverzoek gedaan wordt, vraagt de Belangenvereniging om dat ook te melden via bestuurhaagwegkwartier@gmail.com  Wij kunnen dan in gesprekken met de gemeente hiernaar informeren.

Reacties

reacties