Oprichtingsvergadering Belangenvereniging Haagwegkwartier

Beste buurtgenoten,

In het Haagwegkwartier hebben een aantal buurtbewoners het initiatief genomen om een belangenvereniging op te richten. Deze vereniging zal zich richten op het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk. U kunt hierbij denken aan veiligheid, groenvoorzieningen, tegengaan van zwerfvuil en het zoeken naar een oplossing voor de parkeer- en verkeersproblematiek.

Wij nodigen u uit om op maandag 21 september om 20.00 uur aanwezig te zijn bij de oprichtingsvergadering in speeltuin Westerkwartier in de Ten Katestraat.

Kunt u deze avond niet aanwezig zijn, maar wilt u wel lid worden dan kan dit door het sturen van een mail naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl of via de knop vereniging op deze website.

Met vriendelijke groeten,

Tom Gunther, Hassan Houssi en Marjolijn Heijboer

(Bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier i.o)

Reacties

reacties