Ontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest

Zoals al eerder gemeld heeft de gemeente het ontwerpbestemmingsplan Haagweg Noordwest in de inspraak gebracht.  Het gaat hier om het huidige ROC terrein en de noordelijke sportvelden.

Op de sportvelden zullen woningen , een dependance van het verpleeghuis Zuydtwijck en waarschijnlijk een sociaal pension worden gebouwd. Op de plek van de huidige ROC-locatie komt een islamitisch centrum. Tot 8 mei kunnen bewoners hun zienswijze op de plannen kenbaar maken.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft een zienswijze ontwikkeld. Als u het eens bent met deze zienswijze kunt u dit downloaden uw naam en adres invullen en mailen naar sleutel@leiden.nl  onder vermelding van ‘zienswijze Haagwegkwartier Noordwest’

of printen en opsturen naar gemeenteraad van Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden.

Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest

Als veel mensen dit doen, wordt het de gemeenteraad duidelijk dat veel mensen onze zienswijze delen en dat wij serieus antwoord willen hebben op onze zorgen, vragen en opmerkingen.

Reacties

reacties