NIEUWS VAN DE BELANGENVERENIGING

 

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft op 7 januari de tweede ledenvergadering gehouden. De vergadering is akkoord gegaan met het huishoudelijk reglement en ondertekening van het convenant. Dick van der Weijden heeft een toelichting gegeven op het bomenplan. Ook is er een werkgroep ingesteld, die een schoonmaakactie in de wijk gaat voorbereiden.

Buurtverg.4 Buurtverg.10

Hierna was er een nieuwjaarsborrel voor alle buurtbewoners. Met ongeveer 50 aanwezigen en een gezellige sfeer mag dit een geslaagd initiatief genoemd worden.

Nieuwj.2Nieuwj.8Nieuwj13

Op 14 januari zal de Belangenvereniging gebruik maken van de mogelijkheid om de ingediende zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan “Sportpark Boshuizerkade” toe te lichten. De behandeling van dit plan zal rond 21.00 uur in de Raadszaal plaatsvinden. Iedereen kan de vergadering van de Commissie bijwonen.

Op 28 januari zal het convenant “Samenwerking en Leefbaarheid Haagwegkwartier” ondertekend worden door wethouder Pieter Van Woensel en Tom Gunther, voorzitter van de Belangenvereniging Haagwegkwartier. Dit zal vanaf 16.00 uur in de zaal van de Speeltuin plaatsvinden. Een uitnodiging volgt.

Alle politieke partijen uit de gemeenteraad zullen op 16 februari in de Speeltuin aanwezig zijn op de Politieke Avond. Deze vertegenwoordigers zullen hun visie op de buurt geven.

Reacties

reacties