Nieuws van de Belangenvereniging Haagwegkwartier

HAAGWEGKWARTIER WORDT GROENER…..

Eén van de eerste acties van de Belangenvereniging was de hoog op de agenda geplaatste groenvoorziening in de wijk te bespreken met de Gemeente. Op uitnodiging van de Gemeente gingen dan ook Willem Baksteen , Dick van der Weijden, de voorzitter van de Speeltuin- vereniging, die ook waanzinnig veel van flora en fauna weet en ondergetekende een gesprek aan over de mogelijke aanpak van de groenvoorzieningen in de wijk. Beter nl. dan her en der een struik of boom te planten, leek het ons belangrijk de Gemeente warm te krijgen voor een langere termijnplan. Wel direct in het voorjaar te beginnen, maar gedurende ten minste twee jaar bij te planten, waar de omgeving daar de mogelijkheid voor biedt.

Met heel veel plezier kan ik vertellen dat wij, zoals het er nu naar uitziet, helemaal in onze opzet zijn geslaagd. Vooral ook omdat wij in de persoon van Frank Kalshoven, die bij de gemeente verantwoordelijk is voor zo ongeveer al het “groen” in de stad, althans de aanplant daarvan, een fantastisch luisterend oor vonden. Meer dan dat zelfs, want hij noteerde op aangeven van Dick, die niet alleen veel van de wijkflora weet, maar ook veel van de historie, snel een aantal pijnpunten in de groenvoorziening. Niet alleen spraken de beide “profs” over nieuwe aanplant, ook bestaande groenvoorzieningen werden getoetst aan de tegenwoordige behoefte.

Het eikenbosje. Deze bomen zullen elders een plek krijgen.
Het eikenbosje. Deze bomen zullen elders een plek krijgen.

De eerste resultaten zijn al de plannen om het kleine oude “eikenbos” aan het einde van de Haagweg te behoeden voor sloop en eventuele nieuwbouw op en rond het ROC terrein. De bomen worden na voorbereidingen aan de wortels (Dick misschien wil jij deze interessante procedure nog eens uitleggen) ongeveer één of twee jaar later elders in de wijk herplaatst . Op de plaats waar de 4 bomen uit de Ten Catestraat verdwenen worden nieuwe geplaatst.

Zielig boompje voor de Haagwegflat; ook hier is veel groen weggehaald.
Zielig boompje voor de Haagwegflat; ook hier is veel groen weggehaald.

Er wordt voor de Haagwegflat een nieuwe tekening gemaakt voor aanplant van lage heesters en struiken. Op de hoek van de Haagweg en de Ter Haarkade komen aan de vijver één of twee karakteristieke Hollandse bomen. Op het “landje” bij de Toussaintkade wordt, als de rust na de bebouwing is weergekeerd, een heel mooie bomen/struiken strook aangelegd.

Langs de ter Haarkade worden de bomen “aangepast” , zodat de bus niet elke spontaan aangroeiende twijg direct het leven ontneemt. De bomen op het kruispunt Da Costastraat/ Ten Cate straat worden aangepast en ook langs de Potgieterlaan komt begroeiing.

Toussaintpark nu. Bomen zijn gekapt vanwege aanleg toegangsweg naar Ïn de Hoven".
Toussaintpark nu. Bomen zijn gekapt vanwege aanleg toegangsweg naar Ïn de Hoven".

Dick gaat voor een aantal plekken in onze wijk “groen” intekenen op plattegronden, die Frank hem ter beschikking heeft gesteld en daarmee gaat de gemeente in overleg aan de slag. Eerst gaan we nog medio december een wandeling door de wijk maken om te bekijken of de ideeën ook in de praktijk uitvoerbaar zullen zijn.

Al met al een positief begin van samenwerking tussen de gemeente en onze Belangen- vereniging. Wij informeren iedereen later…

Tom Gunther

Reacties

reacties