Nieuws van Belangenvereniging Haagwegkwartier

De Belangenvereniging is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Op de volgende ledenvergadering (datum volgt) zal Marian Wezenbeek na 6 jaar aftreden. Aanmelden kan per mail naar bestuurhaagwegkwartier@gmail.com Voor meer informatie zie bestuurleden gezocht.

Hieronder een lijstje met (digitale) activiteiten van het bestuur van januari tot juni 2021. Vragen hierover? Neem contact op met het bestuur.

 • contact gezocht met mogelijke nieuwe bestuursleden. 
 • bestuursvergaderingen.
 • kennismaking met de nieuwe wijkregisseur Mathilde Wijn.
 • lijst verkamerde panden bijgehouden.
 • enquĂȘte van de gemeente over verkameringsbeleid ingevuld.
 • brief gestuurd aan het College over de bootjes in de Spoorweghaven.
 • interview Sleutelstad over de bootjes in de Spoorweghaven
 • financieel verslag 2020 en begroting 2021 opgesteld.
 • kascommissie financieel verslag voorgelegd.
 • wijksubsidie 2022 aangevraagd.
 • bijeenkomst Werninkterrrein bijgewoond.
 • schoonmaakactie Schrijverspark.
 • mogelijkheid tot adopteren van containers onder de aandacht gebracht.
 • zienswijze ingediend over het plan Noordman.
 • bomenverordening doorgenomen.
 • wandeling door de wijk met PvdA raadslid.
 • webinar energietransitie Leiden en omgeving gevolgd. (Dit is een aanrader. zie https://www.youtube.com/channel/UC_BEmITFXzhS0uCZYgD3HqQ).
 • talkshow energietransitie Zuid-West gevolgd.
 • vergadering wijkverenigingen in verband met Omgevingsvisie 2040.
 • contact met wijkbeheerder over Groen. Afspraak 1 juni.
 • artikelen op de website gezet.

Reacties

reacties