Moskee

Het Bestuur van de Belangenvereniging heeft kennis genomen van de handtekeningactie van MoskNee. Het bestuur is zich ervan bewust dat in de buurt veel weerstand tegen de bouw van de moskee is en dat een aantal buurtbewoners de actie van MoskNee ondersteunt.

Zoals waarschijnlijk bij u bekend is, hebben de initiatiefnemers van de Belangenvereniging en het huidige bestuur toen de plannen voor de bouw van een moskee bekend werden, hiertegen geprotesteerd bij de gemeenteraad. Het Haagwegkwartier is een kleine buurt, waarin al genoeg bovenwijkse voorzieningen zijn, zoals onder andere het sociaal pension, een speciaal onderwijsvoorziening en maatschappelijk werk.

In de zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier Noord (met onder andere een islamitisch centrum) is nogmaals door de Belangenverening gewezen op te verwachten parkeeroverlast en toename van het verkeer. Ook andere buurtbewoners hebben in hun zienswijzes hun standpunt ten aanzien van de moskee verwoord. Onze opvattingen zullen tijdens de vergadering van de raadscommissie toegelicht worden.

Zo gauw de datum van de hoorzitting bekend is, zal deze op de website gepubliceerd worden. Deze vergaderingen zijn vrij toegankelijk.

Reacties

reacties