Meer groen in Haagweg-Noord

Goed nieuws van de vereniging! Eind mei heeft een bestuurslid en een wijkbewoonster een rondwandeling gemaakt met de Wijkbeheerder-groen. Tijdens die wandeling is een flink aantal punten aangegeven waar meer groen in de wijk kan komen. Door de jaren heen is veel groen en bomen uit de wijk verdwenen. De vereniging maakt zich hard voor meer groen in de wijk. Afgelopen week meldde de Wijkbeheerder-groen dat veel van de punten opgepakt gaan worden, heel fijn! Wat gaat er zoal gebeuren?

Een groot gedeelte van de bermen bij de Haagweg gaan ingezaaid worden met een meerjarig bloemrijk bermmengsel. Bij de kruisingen en oversteekplaatsen blijft het zicht op de weg gewaarborgd.

De dode bomen bij de Moskee (in het plantvak bij de ronde bank) worden vervangen in het najaar.

Er gaat gekeken worden of langs de slootkant bij het Ter Haarplein bomen geplant kunnen gaan worden, zodat het plein niet meer zo “stenig” oogt en er meer schaduwrijke (koelere) plekken komen. Als buurtvereniging denken wij aan een rijtje oer Hollandse wilgen, of lei-lindes. De bomen geven ook wat meer privacy aan de bewoners van de Nijverheid.

De brede stoep voor de Haagwegflat kan meer vergroend worden. De wijkbeheerder gaat vragen of er een vergroeningsplan gemaakt kan worden en zal de bewoners van de Haagwegflat betrekken bij dit plan.

De groenstrook naast het hek bij de Pastorie krijgt meer groen. Bij de parkeerplaats bij de flat (naast de Pastorie) komen bijvoorbeeld wat solitaire planten (vlinderstruik).

Op de Potgieterlaan zal de afdeling stedelijk beheer bekijken of ook daar meerjarig bloemrijk mengsel kan worden gezaaid, met inachtneming van de hondenuitlaatstrook.

Het open grasveld naast De Verleijding (hoek Potgieterlaan-Toussaintkade) zal na de zomer bekeken gaan worden voor vergroening (bv mogelijkheden tot buurttuin) in combinatie met het toekomstige fietspad (wat achter de Verleijding langs gaat komen).

Reacties

reacties