LAATSTE BERICHTEN VAN 2009

De grootste gaten in het wegdek op de Toussaintkade zijn inmiddels gerepareerd.

Op de door het bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier ingediende  zienswijze  is een reactie van de gemeente ontvangen. Het Bestuur bekijkt of én hoe zij hierop zal reageren (zie zienswijze en antwoord op zienswijze Boshuizerkade).

Uit de Stadskrant van 23 december blijkt dat er een verzoek is ingediend tot het kappen van 47 bomen in de Nicolaas Beetsstraat en omgeving. Ook is er een kapvergunning aangevraagd voor 5 bomen op het ROC-terrein. Hier worden 3 bomen herplant. Aangezien de periode om een zienswijze in te dienen twee weken is en deze periode afloopt op 6 januari, heeft het Bestuur de gemeente verzocht deze periode te verlengen tot 20 januari. Op 8 januari is er een vervolggesprek met Frank van Kalshoven over het bomenplan voor het Haagwegkwartier. In dit gesprek kunnen dan de mogelijkheden om de te kappen bomen te herplanten besproken worden. Het Bestuur kan dan eventueel na dit gesprek een zienswijze indienen.

Het Bestuur van de Belangenvereniging Haagwegkwartier wenst u een gezellige en veilige jaarwisseling en hoopt u op 7 januari te zien op de ledenvergadering en/of Nieuwjaarsborrel.

Reacties

reacties