KORT NIEUWS

Inloopavond ROC-terrein.

Bestuursleden van de Belangenvereniging Haagwegkwartier en enkele buurtbewoners hebben op 9 december de inloopavond in het ROC-gebouw bezocht. Hier presenteerden Minerva-leden hun plannen voor het  lustrum in juni 2014. Ook waren er vertegenwoordigers van de gemeente en van Villex Vastgoedbescherming (de organisatie die de panden gaat beheren). De bestuursleden hebben kennis gemaakt met deze vertegenwoordigers en de plannen gezien. De aanwezige organisaties begrijpen dat het gebouw in een woonwijk staat en willen overlast zoveel mogelijk voorkomen. Er is onder andere aangedrongen op een goede aanpak van het parkeren en van het regelen van het verkeer. De Belangenvereniging is uitgenodigd om hierover mee te denken. Als u als buurtbewoner vragen of opmerkingen heeft, horen wij dit graag. U kunt mailen naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl

De al eerder verspreiden brieven kunt u hier downloaden. Buurtbrief 29 november _ Minerva (1) Brief Omwonenden (1)

Schrijverspark.

Inmiddels zijn de struiken in het Schrijverspark geplant. Volgend jaar zal blijken of dit inderdaad struiken zijn met eetbare vruchten.  Als u weet wat dit voor struiken zijn, horen we dit graag (als u zich aangemeld heeft op de website, kunt u op de 0 naast het bericht drukken en uw boodschap achterlaten).

struiken in het parkje 3struiken in het parkje 2Struiken in het parkje 1

Woningen rondom de speeltuin.

Het lijkt erop dat de renovatie van de woningen van Portaal volgend jaar zal gaan plaatsvinden. Er zullen nog wat hobbels genomen moeten worden voor het zo ver is, zie de brief van Portaal.

mevr. van as

Een van de oorspronkelijke bewoners van de woningen rondom de speeltuin is kort geleden verhuisd. Mevrouw van As houdt van gezelligheid en was vaak in de speeltuin te vinden. Zij was erelid van de Speeltuinvereniging en ook lid van de Belangenvereniging Haagwegkwartier.

Mevrouw van As woont nu in Rosenburch en hoopt ook hier weer gezelligheid en aanspraak te vinden. We komen haar vast nog wel tegen op het 5  Meiplein als zij hier haar boodschapjes doet.

De redactie, de Speeltuinvereniging, de Belangenvereniging en buurtbewoners wensen mevrouw van As nog veel plezier en gezelligheid.

 

 

 

 

 

 

Reacties

reacties