KORT NIEUWS

Belangenvereniging Haagwegkwartier houdt op woensdag 23 januari de jaarlijkse ledenvergadering in de speeltuin.  De avond begint om 20.00 uur.

Geen lid, maar wel belangstelling, kom dan kijken en beslis aan het eind van de vergadering of u lid wilt worden.

Renovatie van de woningen rondom de speeltuin: woningbouwvereniging Portaal heeft inmiddels een bewonerscommissie samengesteld. Ook de voorzitter van de speeltuinvereniging, Dick van der Weijden, is lid van deze commissie. Deze bewoners overleggen met Portaal over de renovatie.

Herinrichting: er kan nog niet begonnen worden, omdat er bezwaren gemaakt zijn tegen de kap van bomen. Zo gauw er meer bekend is, leest u dit op de website.

 

Reacties

reacties