KORT NIEUWS

De Verleyding.

De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft antwoord gekregen op de brief over het braakliggende terrein aan het eind van de Potgieterlaan. In de brief  wordt aangegeven, dat het terrein niet gebruikt kan worden door de buurt, omdat  niet duidelijk is op welke termijn er bouwactiviteiten zullen gaan plaatsvinden. Wel is er toegezegd dat er bermmengsel zal worden ingezaaid. En nu maar hopen, dat het terrein er net zo mooi uit gaat zien als de bermen in de gemeente Voorschoten.

Reacties

reacties