Kort nieuws

Goed nieuws voor de speeltuin.  De speeltuin heeft bij het RABO wensenfonds een kabelbaan aangevraagd. Iedereen kon zijn stem uitbrengen. Gisteravond bleek bij de uitreiking, dat de wens van de speeltuin de meeste stemmen gekregen heeft. De kabelbaan gaat er komen!! Namens de speeltuin worden alle stemmers bedankt.

Afgelopen week zijn er in de Ten Katestraat plantgaten voor bomen gemaakt. Als duidelijk is wanneer er bomen geplant worden, zullen we dit op de website melden.

Een aantal bewoners van onze buurt ergert zich al lange tijd aan de rommel aan de slootkant van de Potgieterlaan:

verlaten bootjes op de kant, gezonken boten en rommel  te over.  De Belangenvereniging Haagwegkwartier heeft dit probleem aangekaart bij de Beheercommissie van het Convenant. De gemeente heeft hierna brieven op de boten geplakt met  de mededeling, dat de boten binnen een week van het gras verwijderd moeten worden. Tot nu toe zijn al een aantal boten door eigenaren weggehaald. Volgende week hoop ik foto’s  te kunnen publiceren van een opgeruimde groenstrook.  Hopelijk komt er ook een oplossing voor de gezonken boten.

motor in de sloot?

Zijn er in uw directe woonomgeving plekken die nodig opgeruimd moeten worden? Meld dit bij het servicepunt Woonomgeving (071-5165502). Als dit geen resultaat heeft, kunt u dit melden bij de Belangenvereniging Haagwegkwartier. Dit kan door u te registreren op de website en een boodschap achter te laten of door een mail naar m.heijboer@haagwegkwartier.nl

Reacties

reacties