Kort nieuws

• Het bouwverkeer voor “de Hoven”maakt nog steeds gebruik van de Potgieterlaan. Het verlengen van de Kneppelhoutstraat is uitgesteld. De planning is dat de eerste woningen opgeleverd worden in de week van 8 november. De Lucebertstraat (verlengde Kneppelhoutstraat) moet dan klaar zijn.

• De sloop van de woningen van Portaal vordert. De verkoop van de koopwoningen is gestart, zie www.deschrijversbuurt.nl

• In de Beheercommissie van het Convenant zijn de actiepunten naar aanleiding van de schouw besproken. Als u opmerkingen over uw woonomgeving heeft, kunt u dit melden bij m.heijboer@haagwegkwartier.nl of uw opmerking op deze website achterlaten (eerst registreren, daarna inloggen en uw opmerking achterlaten). Ook is de meeuwenoverlast in de wijk aangekaart. U hoort nog welke concrete stappen er ondernomen zullen worden.

• Het College van Burgemeester en Wethouders gaat bekijken hoe zij kunnen bezuinigen. De Belangenvereniging heeft aan wethouder Van Woensel een brief geschreven om hem te herinneren aan zijn toezegging geld beschikbaar te stellen voor de herinrichting van het Haagwegkwartier.

• De jaarvergadering van de Belangenvereniging Haagwegkwartier zal op 9 november plaatsvinden.

Wijken voor kunst organiseert op woensdag 22 september een bijeenkomst “Eerste oogst op de markt” in de voormalige brandweerkazerne aan de Langebrug 54. De aanvangstijd van het programma is 14.30u. Laat even weten als u hier belangstelling voor heeft dan stuur ik meer informatie (m.heijboer@haagwegkwartier.nl)

• Om de wijk netjes te maken en te houden is het van belang dat iedereen zijn/haar vuilnis niet naast of op de bakken zet.

Voor het ophalen van grofvuil kunt u bellen ( 5165501) of mailen naar woonomgeving@leiden.nl

Karton en papier kunt u in de bakken bij de speelplaats brengen.

Reacties

reacties